Pte James Lloyd Worthington 49-I-6

James werd op 27 januari 1915 geboren in Saskatoon Saskatchewan als zoon van Alfred James (overleden) en Grace Ellen Worthington, uit Abbotsford, British Columbia. Zij waren op 21 mei 1919 getrouwd in Perdue Saskatchewan. Zijn moeder hertrouwde later als Mrs. Dibley. Opm. Hij had toestemming om op of na 27 mei 1944 te trouwen met…

Lees meer

Pte James Lloyd Worthington 49-I-6

James was born on January 27 1915 in Saskatoon Saskatchewan as the son of Alfred James (deceased) and of Grace Ellen Worthington, of Abbotsford, British Columbia. They were married on May 21 1919 in Perdue Saskatchewan. His mother remarried later as Mrs. Dibley. Note he had permission to marry Florence Napier Haig of Glasgow Scotland…

Lees meer

Pte John Joseph Smith 50-E-5

John werd op 13 november 1913 geboren in Everett Ontario als zoon van Stephen (overleden) en Sophia (Amerikaanse) Smith, uit Toronto. Zij waren op 23 mei 1910 getrouwd in Toronto. Zijn broer Clement A. Smith was ook in het overzeese leger en zijn zusters waren Josephine F.B. Kraftchek en Gertrude Snider. Hij werkte op een…

Lees meer

Pte John Joseph Smith 50-E-5

John was born on November 13 1913 in Everett Ontario as the son of Stephen (deceased) and Sophia (American) Smith, of Toronto. They were married on May 23 1910 in Toronto. His brother Clement A. Smith also was in the army overseas and his sisters were Josephine F.B. Kraftchek and Gertrude Snider. He was a…

Lees meer

Pte Arthur Edward Richardson 37-B-4

Arthur werd op 13 januari 1921 geboren in Victoria British Columbia als zoon van H. J. Richardson (woonplaats onbekend) en Marion Jane Richardson, uit Victoria. Hij was matroos en lid van the Presbyterian Church. Hij nam op 29 juni 1940 dienst in Victoria en hij ging op 2 september 1941 overzees naar het VK. Arthur…

Lees meer

Pte Arthur Edward Richardson 37-B-4

Arthur was born on January 13 1921 in Victoria British Columbia as the son of H. J. Richardson (place unknown) and Marion Jane Richardson, of Victoria. He was a seaman and member of the Presbyterian Church. He enlisted on June 29 1940 in Victoria and he went overseas to the UK on September 2 1941.…

Lees meer

Pte Albert Parry 52-A-11

Albert werd op 13 juni 1905 geboren in Answorth Notts Engeland als zoon van Mr. en Mrs. Parry (Engels en beiden overleden). Zijn vriend en nabestaande was Norman Lifeso en zijn broers waren John en Robert Parry en zijn zusters waren Lilian, Phebe en Elizabeth Ann Parry. Hij was houthakker en lid van het Leger…

Lees meer

Pte Albert Parry 52-A-11

Albert was born on June 13 1905 in Answorth Notts England as the son of Mr. and Mrs. Parry (English and both deceased). His friend and next of kin was Norman Lifeso and his brothers were John and Robert Parry and his sisters were Lilian, Phebe and Elizabeth Ann Parry. He was a lumberman and…

Lees meer

Pte Roderick Rand McKenzie 52-I-3

Roderick werd op 25 september 1922 geboren in Saskatoon Saskatchewan als zoon van Frederick (Schots en overleden) en Hilda (Engelse) McKenzie. Zijn ouders waren in 1917 getrouwd in Moose Jaw Saskatchewan. Zijn moeder hertrouwde later als Mrs. Guy. Zijn broers waren Frederick Kenneth (ook in het overzeese leger) en Kenneth Frederick McKenzie en zijn zuster…

Lees meer

Pte Roderick Rand McKenzie 52-I-3

Roderick was born on September 25 1922 in Saskatoon Saskatchewan as the son of Frederick (Scottish and deceased) and Hilda (English) McKenzie. His parents were married in 1917 in Moose Jaw Saskatchewan. His mother remarried later as Mrs. Guy. His brothers were Frederick Kenneth (also in the overseas army) and Kenneth Frederick McKenzie and his…

Lees meer