Pte Alfred Arthur Murray 1-B-2

Alfred Arthur Murray werd op 7 maart 1916 geboren in het kleine stadje Fernie (British Columbia) Zijn vader, weduwnaar, John James Murray, geboren in Schotland had twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Later trouwde hij Rose Hannah Sinclair, een weduwe uit Engeland die ook twee kinderen had. Samen kregen Alfred en Rose nog drie kinderen waardoor het totaal op zeven kwam. Alfie, zoals hij door familie en vrienden werd genoemd, was de tweede van die drie. Zijn halfzusje Mary (overleden in 1909) halfbroer John, halfzusje Margaret, halfbroer George en halfzusje Rosa. Alan en Agnes zijn broer en zus van hem.
Fernie  is een plaatsje in de Rocky Mountains 938 km ten oosten van Vancouver.  In die tijd was de streek rijk aan kolen en onaangetaste bossen. De komst van de Canadian Pacific Railroad bracht deze tot ontwikkeling en het stadje bloeide.
Volgens de volkstelling van 1921 woonde John Murray en zijn vrouw in Vancouver. Volgens deze registratie was Alfie 5 jaar.
Het is mogelijk dat de familie rond 1918 naar Vancouver verhuisde zodat vader John meer kans had werk te vinden.
Alfie ging naar school in de omgeving van Vancouver. Hij volgde één jaar de Fairvieuw High School of Commerce.
Als jonge man werkte Alfie als versnipperaar bij the Vancouver Engeneering Works, In april 1940 was Alfie bij de bruiloft van zijn collega Charlie Arnold. Hier ontmoette hij bruidsmeisje Alice Johnson met wie hij later zou trouwen.
In november datzelfde jaar werd Alfies vader John aangereden door een auto en overleed enkele weken later aan zijn verwondingen.
Alfred en Alice trouwden op 17 mei 1941. In december 1942 werd hun enige kind geboren. Hij werd liefkozend Teddy genoemd.
Op 3 maart 1943, net voor zijn 27e verjaardag meldde Alfie zich bij de plaatselijke militie. 2e battaljon BC regiment D.D.C.R. reg.nr. K440182.
Op 21 februari 1944 werd hij ingeschreven in het Canadese leger reg.nr. K2495. Op 13 maart 1944 vertrok hij voor de basistraining naar Orillia Ontario en daarna kamp Borden (Ontario) Zijn vrouw en de kleine Teddy verhuisden naar Ontario en betrokken een klein appartement in Orillia. Alice jongste zuster ging ook mee.
Na zijn basistraining kreeg Alfie 15 dagen verlof tot 30 oktober 1944. Later bleek dat dit een van de laatste keren zou zijn dat hij zijn vrouw en kind zag.
Op 24 november werd hij ingescheept naar Engeland waar hij op 6 december arriveerde .
Alice Teddy en haar zusje keerden per trein terug naar Vancouver, zo vermeldt het militaire dossier.
In Engeland kwam Alfie al gauw in contact met de Britse familie van zijn schoonvader. Hij bezocht ze bijna allemaal. In de vele brieven naar huis schreef Alfie hoe hartelijk hij door de familie werd ontvangen. Van al zijn verloven wist Alfie wat moois te maken. Alice vertelde veel van wat Alfie geschreven had met uitzondering van de romantische delen. Deze brieven bevatten ook plannen voor hun toekomst. Hoewel de reguliere post uiterst traag werkte genoot de familie van al het nieuws dat ze maar te pakken konden krijgen. Nu, vele jaren later zijn de brieven van Alfie nog steeds in het bezit van zijn zoon.
Het militaire dossier maakt melding van de volgende gebeurtenissen:
Op 9 februari 1945 ingescheept naar NW Europa, aankomst 10 februari 1945, 23 februari toegevoegd aan de Regina Rifles, 13 maart toegevoegd aan de Canadian Scottish. Volgens een aantal vrienden uit Vancouver die ook bij de Canadian Scottish dienden heeft Alfie om deze overplaatsing gevraagd.
Op dinsdag 9 april 1945 meldde Alfie zich vrijwillig aan om de plaats in te nemen van een soldaat, die zich ziek had gemeld. Die avond tijdens een patrouille werd Alfie in de buurt van Deventer door een sluipschutter doodgeschoten en hij was 29 jr.
Op 26 juni 1946 ontving de familie een brief waarin werd vermeld dat met de grootste piëteit het lichaam van Alfred op 17 december 1945 herbegraven was op de Canadese begraafplaats in Holten .
Op 7 april 1948 kreeg de familie bericht dat het graf was geadopteerd door Mevr. F.J. Nijenhuis.
Enkele jaren later bezocht een jonge man Alice Murray en vertelde dat hij de soldaat was die ziek was geweest en voor wie Alfred op patrouille was gegaan. Hij vertelde wat een bijzonder persoon Alfred was en hoezeer het hem speet dat Alfie was omgekomen.
In de volgende jaren woonden Alice en Teddy bij haar ouders. Ze bleef contact houden met de familie Murray zodat ze Alfreds zoon zouden zien opgroeien.
Alice hertrouwde in 1950, adopteerde 2 kinderen en verzorgde ontelbare andere.
Alfies moeder Rose Hannah overleed in 1981 op de hoge leeftijd van 102 jaar. Alice 2e man overleed in 1977. Zijzelf overleed in 2005. Zoon Teddy trouwde en kreeg twee kinderen, vier kleinkinderen en nu een achterkleinzoon.

We will remember them.

Geschreven door Marlene Dance, nicht